Welkom bij Evangelische Gemeente de Ark

 

Wij willen u laten kennismaken met onze gemeente: Wie we zijn, wat we geloven en welke activiteiten er zoal plaatsvinden in onze gemeente.

U bent van harte welkom om onze diensten of één van de andere activiteiten bij te wonen! De Ark is een gemeente, voor iedereen.

 

visie

'Wij zijn geroepen om het koninkrijk van God bekend te maken door woorden, werken en wonderen. We willen het met onze woorden gaan vertellen. We willen het met onze werken laten zien. We strekken ons er naar uit dat de Heer het met  wonderen en tekenen wil gaan bevestigen.

 

Handelingen 14:3 Paulus en Barnabas bleven geruime tijd in de stad en spraken vrijmoedig over Gods woord, vol  vertrouwen in de Heer, die de verkondiging van zijn genade kracht bijzette door hen tekenen en wonderen te laten verrichten.

 

Handelingen 19:11 Door Gods toedoen verrichtte Paulus buitengewoon grote wonderen: 12 zelfs de doeken en de werkkleren die hij gedragen had werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de boze geesten hen  verlieten.

God wil dat iedereen behouden wordt en dat ervaren we als Gemeente De Ark dan ook als onze opdracht om voor zover dat in ons vermogen ligt iedereen met het Evangelie te bereiken.  Maar ook de liefde die wij van God ontvangen, willen wij delen met elkaar en anderen. Wij willen Jezus navolgen en ons inzetten om Zijn boodschap dus in woord en daad uit te dragen, opdat mensen om ons heen God leren kennen.”

Als Gemeente de Ark strekken we ons uit naar samenwerking met andere kerken en gemeenten die ook de Naam van Jezus belijden. Wij ervaren dat God zijn Kerk (die dwars door alle kerken en gemeenten heen loopt) aan het roepen is tot  eenheid en verootmoediging.'

 

- Henk Zielman

Activiteiten

Contact

Oktober

02       Ochtenddienst  H.Zielman

05       Kledingverkoop

09       Ieder doet iets

16       Ochtenddienst  H.Zielman

16a     Praisedienst

23       Ochtenddienst  H.Zielman

30       Ochtenddienst  K.Feddema

30a    Gebedsdienst  19:30

September (2016)

04       Ochtenddienst  H.Zielman

11       Ieder doet iets

18       Ochtenddienst  H.Zielman

25       Ochtenddienst  K.Feddema

25a    Gebedsdienst  19:30

November

06       Ochtenddienst  H.Zielman

13       Ieder doet iets

20       Ochtenddienst  H.Zielman

27       Ochtenddienst  K.Feddema

27a    Gebedsdienst  19:30

 

december

04       Ochtenddienst  H.Zielman

11       Ieder doet iets

18       Ochtenddienst  H.Zielman

25       Ochtenddienst  K.Feddema

25a    Gebedsdienst  19:30

 

januari (2017)

01    Ochtenddienst  H.Zielman

08    Ieder doet iets

15    Ochtenddienst  H.Zielman

15a  Praisedienst

22    Ochtenddienst  H.Zielman

29    Ochtenddienst  K.Feddema

29a  Gebedsdienst  19:30

februari

05       Ochtenddienst  H.Zielman

12       Ieder doet iets

19       Ochtenddienst  H.Zielman

21-23   Te Gekke Bijbelweek

26       Ochtenddienst  K.Feddema

26a    Gebedsdienst  19:30

Maart

05       Ochtenddienst  H.Zielman

12       Ieder doet iets

19       Ochtenddienst  H.Zielman

26       Ochtenddienst  K.Feddema

26a    Gebedsdienst  19:30

a: avonddienst vanaf 19:30 uur.

april

02       Ochtenddienst  H.Zielman

09       Ieder doet iets

16       Ochtenddienst  H.Zielman

16a     Praisedienst

23       Ochtenddienst  H.Zielman

30       Ochtenddienst  K.Feddema

30a    Gebedsdienst  19:30

MEI

07       Ochtenddienst  H.Zielman

14       Ieder doet iets

21       Ochtenddienst  H.Zielman

28       Ochtenddienst  K.Feddema

28a    Gebedsdienst  19:30

Activiteiten

Contact

Activiteiten

Ochtenddiensten

De ochtenddiensten van de Ark vinden elke zondag plaats vanaf 10:00 uur

 

Ieder doet iets dienst

"Ieder doet iets" is een initiatief om leden en gasten de ruimte te bieden waarbij iedereen zijn of haar getuigenis kan geven of een  lied zingen vanaf het podium, etc.

 

De "Ieder doet iets" diensten vinden plaats op de tweede zondag van de maand tijdens de ochtenddienst van 10:00 uur.

 

Jeugddiensten

één keer in de drie maanden organiseert de Ark een dienst voor de jeugd. Hierdoor willen wij de jeugd in de belangstelling brengen en betrekken bij de dienst.

 

Gebedsdiensten

Elke laatste zondag van de maand is er een gebedsdienst. Tijdens deze diensten willen wij ons richten op gebed en genezing. De gebedsdiensten beginnen om 19:30 uur.

Praisediensten

één keer in de drie maanden organiseren wij een praisedienst in de avond vanaf 19:30 uur. Tijdens de praisediensten staat de muziek centraal.

 

Te GEKke Bijbelweek

Iedere voorjaarsvakantie vind de Te Gekke Bijbelweek plaats in de de Ark. Dit initiatief van Gezamenlijke Evangelische Kerken te Dokkum (G.E.K) is voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar waarbij met vele kinderen worden gezongen, bijbelse verhalen verteld, en prachtige werkjes worden gemaakt.

 

Zorgteam

Het zorgteam is al jaren actief om mensen te helpen die  hulp nodig hebben. Zo bied het zorgteam o.a. voedselpakketten aan mensen in dokkum e.o.

U kunt contact opnemen met het zorgteam via zorgteam@evgdeark.nl of neem telefonisch contact op via: 0519-241990.

 

Kledingverkoop

één maal per kwartaal vind er een kledingverkoop  plaats in de Ark. Dit initiatief van het zorgteam is altijd op een woensdag van 10:00 tot 15:00 uur.

De kosten zijn laag waarvan de opbrengst naar goede doelen gaan.

 

Activiteiten

Contact

Contact

Evangelische Gemeente de Ark

Op de keppels 1

9101 DG Dokkum

info@evgdeark.nl

 

Voorganger Henk Zielman:

06-47892117

pastoraat@evgdeark.nl

 

KVK 51878984

NL94 RABO 0151706654

 

© 2016 Evangelische Gemeente de Ark